Klimatyzacja samochodowa

foto główne klimatyzacja samochodowa
  • okresowe przeglądy klimatyzacji
  • kontrola, testy szczelności układu klimatyzacji
  • napełnianie układu klimatyzacji czynnikiem chłodniczym z barwnikiem UV
  • dezynfekcja /odgrzybianie/ klimatyzacji
  • kompleksowa naprawa klimatyzacji
  • naprawa bądź wymiana przewodów klimatyzacji
  • płukanie układu klimatyzacji z zanieczyszczonego oleju i opiłków np. z uszkodzonej sprężarki
  • diagnostyka uszkodzeń i ich naprawa

Kierownicy serwisu

Jarek Galica -

Rafał Galica -