Spawanie aluminium, ślusarstwo

foto główne spawanie aluminium, ślusarstwo
  • precyzyjne spawanie aluminium zarówno części samochodowych jak i innych
  • drobne usługi ślusarskie, toczenie, frezowanie
  • planowanie głowic

Kierownicy serwisu

Jarek Galica -

Rafał Galica -